Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hoitosuhteen kulkuun liittyvää

Vastaanotollevoi tulla lääkärin tai erikoislääkärin suosituksesta tai lähetteellä, maksusitoumuksella sekä oma-aloitteisesti. Yksin, kaksin tai esim. perheenjäsen(t)enkanssa. Jos olet Kela-kuntoutusterapian asiakas, olet aloittamassa Kelan myöntämän, yleensä noin vuoden kerrallaan kestävän yksilöterapian.Olet tervetullut tutustumiskäynnille luokseni.

 

Vastaanotot kestävät yleensä 1h-2h. Esim. parikäynti ja tutkimuskäynti voi kestää 2h. Vastaanottoajan mitta muotoutuu usein asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.Pari- ja perhekäynnille on hyvä varata 2h aika.Tarvittaessa ja yhdessä sovitusti konsultoidaan lääkäriä tai psykiatrian erikoislääkäriä. Psykologin palvelut kuuluvat terveyspalveluja koskevan tietosuojalain piiriin. Käynnit ovat ehdottoman luottamuksellisia.

 

On hyvä tiedostaa, ettei hoitosuhteessa ole koskaan varsinaisesti yksin. Ensikäynnillä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa tilannetta, määritellään yhteistuumin ne asiat, joita olisi hyvä lähteä käsittelemään sekä tehdään hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmaa voidaan täydentää käyntien edetessä.Sen jälkeen toteutetaantarkoituksenmukaisia voinnin arviointeja, joiden perusteella myös hoidon aiheet ja lähtötilanne entisestään täydentyvät.Myös arviointien jälkeisessä hoitovaiheessa on tärkeätä edetä yhteistuumin; mitä ja miten hoidetaan. Hoidon toteuttamisen vaiheessa tutustumme erilaisiin menetelmiin kokeilemalla niitä käytännössä. Se voi tarkoittaa esim. sitä, että välillä saatamme poistua vastaanottotilasta ns. ”elävään elämään”, toteuttaaksemme yhdessä jonkin hoidon kannalta tarkoituksen mukaisen ja suunnitellun käyttäytymistehtävän. Hoitovaiheen edetessä voidaan tehdä psyykkisen voinnin uusintamittauksia, joiden tuloksia ja havaintoja voidaan yhdessä verrata hoidon alkuvaiheen arviointien tuloksiin. Hoidon edetessä kohti päätöstään on toteutetaan  voinnin mittaukset sekä psykologin toimesta kirjallinen koonti t. loppuraportti hoitojaksosta.

 

Psykologinen tietämys ja tuki voivat olla tarpeen lapselle, nuorelle tai aikuiselle monenlaisissa elämän haasteissa,esimerkiksi seuraavissa: